Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Hamvazószerdán, az idén március 2-án a nagyböjt első napján, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekeivel, dolgozóival a római katolikus templomba látogattunk, ahol hamvazkodásban részesültünk. Gáspár Mátyás atya intézményünk lelki vezetője az előző évi megszentelt barka hamujával keresztet rajzolt a homlokunkra, miközben ezt mondta:

“Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!”

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény nővéreivel együtt közösen imádkoztunk és énekeltünk.

Hamvazószerda, a Húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt első napja, ez az időszak alkalmat ad a keresztény hívek számára bűnbánatot gyakorolni, kiengesztelődni és böjttel felkészülni húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására.