Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekei, dolgozói nevében is szívből köszöntjük!

Szeretettel kívánunk jó egészséget, sok erőt a lelkipásztori szolgálatához!

Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kérjük életére, szolgálatára és munkájára!

A 70 éves Dolhai Lajos atya köszöntése

1952. március 11-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak községben. 1970-ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban.

Teológiai tanulmányait 1972-ben Egerben kezdte, majd 1973-tól 1978-ig a Rk. Hittudományi Akadémia hallgatója volt Budapesten. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátusát a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián szerezte 1978-ban, Isten igéje és a szentségek viszonymeghatározásának katolikus és protestáns modelljeiről.

A Jászapátiban töltött rövid kápláni ténykedése után – 1979 és 1981 között – szentségtani-liturgikus teológiai posztgraduális tanulmányokat folytatott Rómában a Szent Anzelm Egyetemen, ahol szaklicenciátust szerzett.

A PhD tudományos fokozatot 1997-ben szerezte. 2002-ben habilitált a PPKE Hittudományi Karán. 2009 óta PPKE Hittudományi Kar Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék egyetemi magántanára.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán. 1981-től 1996-ig a prefektusi (nevelő tanári) tisztséget is betöltötte az Egri Érseki Papnevelő Intézetben.

1990 októberében mint auditor (szakértő) részt vett a papnevelés kérdéseivel foglalkozó VIII. Általános Püspöki Szinóduson.

1991-től 2008-ig a PPKE Teológiai Kar Levelező Tagozatán dogmatikát tanított. 1992-től 2008-ig az Eszterházy Károly Fősikola hittanári szak tanszékvezetője. 1994-ben nevezték ki az EGHF főigazgató helyettesévé, 2008 szeptemberében kapta az EGHF rektori kinevezését. 2014-től 2019-ig volt a Nemzetközi Teológiai Bizottság (Róma) tagja. 2016-ban kinevezték a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé.

Két cikluson (2005-2007, 2007-2009) keresztül tevékenykedett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjaként. 2007 óta az MKPK Liturgikus Bizottsága Szakértői Testületének tagja. 2008-ban a Magyar Rektori Konferencia Hittudományi Bizottsága elnökévé választották. 2017 decemberében a Szent István Tudományos Akadémia Hittudományi Osztálya rendes tagjává választotta. Székfoglaló előadását Az Eucharisztia teológiája és a Missale Romanum címmel tartotta 2018. április 9-én

2017 óta a Teologia w Polsce, Lengyelországban félévente megjelenő teológiai folyóirat (Lublin) tudományos tanácsának tagja.

Egyházi kitüntetései:

1990: érseki tanácsos, 1998: c. prépost, 1999: pápai prelátus; 2009: kanonok.

Az alábbi tudományos és közéleti kitüntető díjakat vallhatja magáénak a 70 éves Dolhai Lajos Rektor Úr:

  • Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet által 2011-ben adományozott Pro Seminario Agriensi
  • Az Eszterházy Károly Főiskola által 2012-ben adományozott Az Eszterházy Károly Főiskoláért érem arany fokozata
  • A Szent István Társulat által 2012-ben adományozott Stephanus-díj (Ő az első a magyar teológusok közül nem fővárosiként megkapta ezt a díjat.)
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2014-ben adományozott Pázmány Péter Emlékérem
  • Ajak Város Önkormányzata által 2015-ben adományozott díszpolgári cím
  • és végül az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017-ben adományozott: Fraknói Vilmos-díj.

 

Kedves Lajos Atya, Isten éltessen! Az Ajaki Nagyboldogasszony Egyházközség nevében is szívből köszöntünk! Gratulálunk az eddigi életművedhez, és kívánjuk, hogy a jó Isten tartson meg sokáig mindnyájunk örömére!