Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.”

Nagyböjt kezdetén az óvoda folyosóján elhelyeztük, Jézus keresztútjának képeit. A Pillangó nagycsoportos gyermekei járták végig, a keresztút állomásait.

A keresztúti ájtatosság során a gyerekeknek az óvó néni felolvasta a stációkhoz kapcsolódó elmélkedéseket, amelynek segítségével megismerhették, Jézus Golgotára vezető útját.

A 14 stáció végigjárása segítette az átélést és az azonosulást a szenvedő Jézussal. Az állomások képeinél megállva, a gyerekek áhítattal imádkoztak, néhol csodálkozva nézték, a képen látható fájdalmas Jézust.

A csendes percek alatt minden gyermek fogadalmat tett, egy-egy jó cselekedetre, felajánlásra vagy mások megsegítésére.