Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

A 2019. júniusi vihar az óvoda és bölcsőde udvarát szinte teljesen letarolta. Legnagyobb kárt a fák kidöntése, derékba törése, valamint letörött faágak babaházra, árnyékolókra, játékeszközökre való zuhanása, borulása okozott.

A végeredmény megdőlt árnyékolók, libegő tetőszerkezet, összetört babaházak, játékok. Az udvar első látásra szinte megközelíthetetlen volt. Szétszóródott cserepek, lécdarabok, tetőszerkezeti elemek, valamint földönheverő fatörmelék, faágakkal beborítva. Megkezdődött a kárelhárítás, az önkéntes tűzoltókkal valamint a vállalkozó szülők segítségével. A romeltakarítás után szinte puszta maradt az intézményünk udvara.

Hála Istennek az Önök támogatásával megindult a helyreállítás. Az új játékeszközök megépítése nem csak színfoltja az udvarunknak, hanem olyan testmozgási lehetőséget biztosít a gyerekek számára, amely az önfeledt játéklehetőségen túl, a gyerekek álló és kondicionáló képességét is nagyban fejleszti. A babaházak nem csak esztétikus színfoltjai lettek az udvarunknak, hanem olyan játéklehetőséget biztosítanak a kinti szerepjátékhoz, amely a gyerekek biztonságos kinti játékaihoz szükségesek. Ugyanezt tudom elmondani a kinti padokról is, amelyek lehetőséget nyújtanak még óvodásainknak például a kint fogyasztott „csemegék” elhelyezésére, elfogyasztására, vagy a gyerekek könyvnézegetésére, pihenésére. 

A szemetesek nem csak hasznos kellékei az udvaroknak, hanem a környezet megóvására, a környezet szennyezés elkerülésére „neveli” gyerekeinket.

A mi intézményünk udvara csodálatos zöld övezetben található. A madarak sokasága tanyázik az udvaron található fákon. Az óvoda udvarát körbe veszik akár az iskola akár a település két utcája. A már „rendbehozott” udvar igazi színfoltja a kis településünknek. Az új játékeszközök, a padok, asztalok, szemetesek, árnyékolók a kitűzött célon túl, beépültek az adott környezetbe, ahol egységes óvoda és bölcsőde képet alkotnak már, belesimulva a természetes környezetbe. A megvalósult eszközök mind - mind természetes anyagokból, a természethez idomulnak.

Az óvodában legfontosabb tevékenység a gyermekek szabad játékának biztosítása. A csoportszobákon túl, az óvoda udvara adja azt a területet, amely az óvodás gyermekek szabad levegőn történő tevékenységeihez teret biztosít. A kinti tartózkodás során a játékeszközöknek az udvaron biztonságosnak kell lenni, a gyermekek testi épségének megőrzése érdekében. Az új játékeszközök telepítésével, a babaházak, kerti padok, szemetesek elhelyezésével mindez megvalósult, az óvodai és bölcsődei dolgozók, valamint gyermekek örömére.

A 3-6 éves gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni- mászni, mozogni. Az új beruházások megvalósulásával mindez most már lehetséges. A gyermekeket körülvevő megfelelő feltételek megléte, a gyermeki mozgáskedv fokozását eredményezte. Az óvodás gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy egész nap folyamán biztosítsuk számukra a megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységekre, a csoportszobában és az udvaron egyaránt. A kinti eszközök használatával a mozgás természetesen beépül a gyermekek spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik az új eszközök által. A rendszeres mozgás során fejlődik a gyermekek pszichikai, testi, értelmi és szociális képességei, és ezek eredményeképpen egészségesebb, kiegyensúlyozottabb valamint környezetet tisztelők lesznek, ami a későbbiekben a felnőtt korra is kihat és megmaradhat. Az új eszközök a jövőben még nagyobb lehetőséget biztosítanak a közös tevékenységekre például nyíltnapok, gyermekhét programjainak lebonyolítására, nyári élet színesebbé tételére, közös programokra stb.