Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában a munkaközösség a soron következő feladatát valósította meg a Napocska középső csoportban.

Virágvasárnap a nagyhét kezdete, a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapjáról láthattunk bemutató foglalkozást. A szabad játék után Valika óvó néni a lelki percekben az elcsendesedést, az Istenre való odafigyelést, a virágvasárnapi történést és Jézus éltének megismerését tűzte ki célul.

A gyerekek imádsága, éneke, áhítata, átjárta pici lelküket és értelmüket. Befogadóan hallgatták Jézus virágvasárnapi történetét, amelyet el is dramatizáltak, nagy lelkesedéssel és megértéssel. A gyerekek örömére egy közös, a „Jézus szeret minden kicsi gyereket” című énekkel adtunk hálát, az együtt töltött lelki percekért.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki az ügyes gyerekeknek és Korbácsné Rozinka Valéria óvó néninek a megvalósításért, valamint Gubikné Virga Margit munkaközösség vezetőnek a tervezésért és megszervezésért.