Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Micimackó csoport

Kisgyermeknevelők:  Pekola Andrea (Andrea néni)

                              Tormáné Monostori Csilla (Csilla néni)

 

Bölcsődei dajka:     Grundáné Hasulyó Krisztina (Krisztina néni)

         

 

Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik.

Micimackó csoport létszáma 12 fő egész évben folyamatosan történik az átmenet az óvodába és a gyermekek beszoktatása a csoportunkba.

A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együtt működjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. Ezért törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában.

Olyan környezetet igyekszünk biztosítani a gyermekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és egyben képességeik fejlesztésére.

A gyermeket olyan környezet veszi körül, amely biztosítja a gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését, szabadon választott játékos tevékenység által.

A gyermekek játéka a személyiséggé fejlődésnek az alapja, fejlesztésének legfőbb eszköze. Ezért nagyon fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a hitre nevelés a gyermekek játékát is áthassa. Megtanítjuk a gyermekeket a keresztény értékrendre, a vallásos, erkölcsi nevelés megnyilvánul a napirendünkben és a nevelői programunkban is.

A szeretetteljes, nyugodt, kreatív légkör segíti a gyermekek ötleteinek szabad áramlását, az alkotó együttműködés kialakulását, az önfeledt játékot.

Kellemes bölcsődei légkör, szakképzett kisgyermeknevelők, kialakult nevelői attitűd, a gyermek centrikus bánásmód, és változatos programok jellemzik a bölcsődei mindennapokat.

 „A gyermek olyan, mint a tükör

A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi

A feltétel nélküli szeretetet, feltétel nélküli szeretettel viszonozza!”