Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda gyermekeivel csoportonként ünnepeltük meg a népmese napját, Benedek Elek születésnapját.

A könyvtárból Erika nénitől kiselőadást is hallhattunk a népmeséről.

Hálásan köszönjük a szülőknek, hogy a meseolvasással nagy örömet és meglepetést szereztek a gyermekeknek, valamint Fedorné Kovács Erikának a színvonalas előadásért!

Szeptember 22-én az intézményünk is csatlakozott az Autómentes Nap rendezvényéhez azzal, hogy az óvodában és a bölcsődében is megszerveztük az Autómentes Napot, és hagyományként bicikliztünk, sétáltunk a város utcáin. A nap felhívása az volt, hogy a szülők gyalogosan vagy kerékpárral hozzák gyermekeiket az intézménybe.

Az autómentes világnap alkalmából a gyakorlatban is kipróbálták az óvodás és a bölcsődés gyermekek, hogy hogyan kell szabályosan közlekedni gyalogosan, kerékpárral, futóbiciklivel és kismotorral.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekeivel, dolgozóival a nevelési év kezdetén, ebben az évben a Szent Kereszt Felmagasztalásának az ünnepén, közösen vettünk részt a Veni Sancte Tanévnyitó szentmisén a görögkatolikus templomban. A szentmisében a Szentlélek segítségét kértük, hogy segítsen és irányításon Bennünket, az új nevelési évben!

A szentmisén közösen imádkoztunk a piciny gyermekekkel, és ez csodálatos élmény volt. Különös ereje van annak, amikor sokan együtt énekelünk, imádkozunk, és együtt tapasztaljuk meg a Szentlélek jelenlétét.

A szentmisét Galsi János atya celebrálta. A Szent Kamill Leányai Szerzetes Nővérek tagjai tették a szentmisét ünnepélyessé, a zenei kísérettel. Hálánkat és Köszönetünket fejezzük ki, a lélekfelemelő szentmiséért!

Az óvoda és a bölcsőde nyáron is „nyitva van”, és fogadja a gyermekeket, közben észrevétlenül folynak a fejlesztések az intézményünkben.

Megvalósult fejlesztéseink:

-Klímaberendezéssel bővült 5 csoportszoba

-Televíziót kapott 4 csoportszoba

-Interaktív táblával lett gazdagabb 1 csoportszoba

-A villamos berendezések korszerűsítése, modernizálása is megtörtént.

 

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda Napocska középső-nagycsoportos népviseletes gyermekei táncos, zenés műsort adtak elő a Tájház átadó ünnepségen, június 30-án. A gyermeki mosoly, öröm, amely tükröződött az óvodás gyermekek arcán, táncukon, megörvendeztette a kedves vendégek lelkét és szívét! Az Ajaki Pántlikás Népdalkör régi ajaki dalokkal kápráztatta el, a jelenlévő kedves embereket!

A szentmisét Gáspár Mátyás atya intézményünk lelki vezetője mutatta be, amelyen Zuró József görög katolikus parókus atya és Galsi János atya is szolgált.

A szentmise áldása után az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak kitüntetésére került sor.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekeivel és dolgozóival, Te Deum hálaadó szentmisén vettünk részt június 17-én pénteken, melynek keretében elbúcsúztattuk a nagycsoportos óvodásokat is. A szentmisét Galsi János atya celebrálta. Megköszöntük mindent a Jóistennek, és a 2021/2022-es nevelési évet közös hálaadással fejeztük be!

Valamennyien az elmúlt évért mondtunk hálát, illetve a gyermekek további testi és lelki épségéért imádkoztunk. A könyörgések a nyár folyamán eltöltött jóleső pihenésre, felüdülésre, játékra is vonatkoztak, de nem feledkeztünk meg a hittan foglalkozáson tanultakról sem!

A szentmise végén Laura nővért szeretettel köszöntöttük névnapja alkalmából!

A Magyar Falu Program keretében valósult meg az újabb sikeres pályázatunk, melynek összegéből 3 db hintaállvány alá és egy csúzdás mászóka alá az ütéscsillapítást tudtuk megvalósítani, az adott összegből. Fő célunk, a gyerekek szabadtéri játékainak biztonságos megvalósítása.

A folytatásban is színes, játékos programokban volt részük a gyerekeknek. Az ügyességi vetélkedőkben megmutatták a rátermettségüket, a népi játszóudvarban izgalmas és érdekes játékokkal ismerkedtek meg. Megtekintették a különleges állatokat, amelyeket meg is simogattak, majd gyönyörködtek a különleges növényekben is, amelyekről kiállítás készült. Kedvükre ugráltak az ugrálóvárakban is, és szebbnél szebb arcfestések kerültek a gyermekek arcára, aztán válogattak a csillámtetoválások között is. Hűsítésként habpartyval záródott az örömteli gyermekhét programja.

Színes programokban volt részük a gyerekeknek.

A hangulatról Romwalter Éva és a Vidám Manók zenés műsora gondoskodott. Naninski&Figaro akrobatikus, komikus show-műsora nevettette meg az óvodásokat és a bölcsődéseket.

Az óvodás gyerekek néptánc bemutatója igazán fergetegesre sikeredett, ahol megmutatták ügyességüket, majd vidám hangulatban, énekelve lovaskocsival járták végig Ajak város utcáit.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda Napocska csoport gyermekei, az ajaki hagyományainkat felelevenítve mutatták be a táncos koreográfiájukat.

A gyerekek fergeteges előadása felemelő élményt nyújtott a nézőknek. Méltán lehetünk büszkék az ügyes óvodásainkra! Szívből Gratulálunk a gyerekeknek a fellépésért!

Külön Köszönet és Hála, Gubikné Virga Margit és Korbácsné Rozinka Valéria óvodapedagógusoknak és Szeles Csabáné Judit néninek, a színvonalas műsorért!

Nevelési évünk vidám és várva-várt programja, a gyermekheti programsorozat, melynek egyik napján az óvodai csoportok, valamint a bölcsődei csoportok a szüleikkel együtt, közösen kirándultak. A csoportok különböző kiránduló helyeket választottak maguknak úti célul. Voltak csoportok, akik a Pap községben található Napfény Alpaka Farmot, más csoportok a Nyíregyházi Állatparkot, de volt olyan csoport is, akik a Zempléni-hegységben található Kőkaput választották kirándulási helynek.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében működő Egyházmegyei Hitoktatási Bizottsága meghirdette, az “Én és az Egyház” címmel rajzversenyét, az óvodások és az iskolások számára.
A díjátadó ünnepséget június 9-én tartották a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde díjazottja Kocsis Tímea, a Napocska középső-nagycsoportos gyermeke, aki 3. helyezett lett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr, kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, illetve a pedagógusképzésben végzett tevékenysége elismeréseként, Brunszvik Teréz-Díjat adományozott Korbácsné Rozinka Valéria óvodapedagógusnak.

A díjat Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár adta át. A díj ünnepélyes átadására Budapesten, a Pesti Vigadóban került sor május 31-én.

Szívből Gratulálunk a kitüntetéshez, a magas színvonalú szakmai elismeréshez és az áldozatos munkához! Büszkék vagyunk Rád, Valika óvó néni! Isten áldását kérjük életedre, családodra és munkádra!

Május 27-én délután tartottuk a Pillangó nagycsoportos gyermekek évzáró és ballagási ünnepségét.

Elérkezett az idő, amikor a gyerekek elbúcsúztak az óvodától. Örömmel láttuk, ahogy nőttek, fejlődtek, okosodtak, ügyesedtek. Nagy öröm volt látni, ahogyan a gyerekek szivacsként szívták magukba az elsajátított ismereteket. Az óvoda a második otthonukká vált, mostanra már minden zegzugát jól ismerik.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában a kis-középső csoport gyermekei intettek búcsút

május 13-án, a nevelési évnek. Az évzárót a Kultúra Házában tartották meg. Sok-sok imával, verssel, énekkel, körjátékkal és hagyományőrző vásári jelenet dramatizálásával tették színessé ünnepi műsorukat. Zárásként a gyerekek, az édesanyákkal és az édesapákkal közösen táncoltak.

Szívből Gratulálunk az ügyes gyerekeknek!

A húsvéti ünnep közeledtével az intézményünkben a húsvéti népszokásokat elevenítettük fel.

A gyerekek a hagyományainkhoz híven húsvéti ételeket készítettek. Az óvó nénik és a dajka nénik elkészítették a húsvéti kosarat is, ahogyan húsvét vasárnapján elvisszük a templomba a pászkaszentelésre.

Aztán a hagyományainkhoz kötődve tojást is festettünk különböző technikákkal és locsoló versikét is tanultunk. A Húsvét ünnepére énekekkel és történetekkel hangolódtunk.

Megbeszéltük mi is a Húsvét lényege, mit ünneplünk ezen a napon igazán mi keresztény óvodások? A gyerekekkel megbeszélve döntöttük el, hogy Jézus lesz a központban, Ő rá figyelünk teljes egészében a szokásaink mellett.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában a munkaközösség a soron következő feladatát valósította meg a Napocska középső csoportban.

Virágvasárnap a nagyhét kezdete, a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapjáról láthattunk bemutató foglalkozást. A szabad játék után Valika óvó néni a lelki percekben az elcsendesedést, az Istenre való odafigyelést, a virágvasárnapi történést és Jézus éltének megismerését tűzte ki célul.

A gyerekek imádsága, éneke, áhítata, átjárta pici lelküket és értelmüket. Befogadóan hallgatták Jézus virágvasárnapi történetét, amelyet el is dramatizáltak, nagy lelkesedéssel és megértéssel. A gyerekek örömére egy közös, a „Jézus szeret minden kicsi gyereket” című énekkel adtunk hálát, az együtt töltött lelki percekért.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki az ügyes gyerekeknek és Korbácsné Rozinka Valéria óvó néninek a megvalósításért, valamint Gubikné Virga Margit munkaközösség vezetőnek a tervezésért és megszervezésért.

Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.”

Nagyböjt kezdetén az óvoda folyosóján elhelyeztük, Jézus keresztútjának képeit. A Pillangó nagycsoportos gyermekei járták végig, a keresztút állomásait.

A keresztúti ájtatosság során a gyerekeknek az óvó néni felolvasta a stációkhoz kapcsolódó elmélkedéseket, amelynek segítségével megismerhették, Jézus Golgotára vezető útját.

A 14 stáció végigjárása segítette az átélést és az azonosulást a szenvedő Jézussal. Az állomások képeinél megállva, a gyerekek áhítattal imádkoztak, néhol csodálkozva nézték, a képen látható fájdalmas Jézust.

A csendes percek alatt minden gyermek fogadalmat tett, egy-egy jó cselekedetre, felajánlásra vagy mások megsegítésére.

A Szent László Katolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola meghirdette, a „Várjuk együtt a húsvétot!” címmel, versmondó és rajzversenyt, a nagycsoportos óvodások számára.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodát, a Pillangó nagycsoportos gyermekek képviselték.

A rajzversenyen Székely Benett 2. helyezett lett és Bogacsovics Botond különdíjban részesült, a versenyre felkészítette a gyerekeket Kovács Károlyné óvodapedagógus.

Szívből Gratulálunk Benettnek és Botondnak, akik megmutatták kreativitásukat és kézügyességüket a rajzversenyen! Nagyon ügyesek!

Kiállításként ajaki népviseletbe öltöztetett babák, paraszti bútorok, használati tárgyak őrzik a múlt, Ajak hagyományainak emlékét. A hagyományápolás legváltozatosabb formában van jelen az óvodai életben.

Az intézményünkbe lépve az “ajaki cifra pitvar” kézzel pingált virágai, madarai fogadják a gyermekeket, a szülőket és a hozzánk érkező kedves vendégeket. Az egyedülálló alkotás Bókáné Takács Margit óvodapedagógus irányításával, és az óvoda valamennyi dolgozója közreműködésével született meg.

Feladatunk és célunk, hogy a gyermekek már kicsi kortól kezdve megismerjék, értékeljék, őrizzék őseink hagyományát.

A Biblia leírása szerint Noé bárkája egy nagyméretű hajó volt, melyet Noé Isten parancsára épített, hogy megmentse családját és a Föld állatait az özönvíztől. A történet olvasható a Bibliában, Mózes első könyvében. Ezt a témát kiemelve fontosnak tartjuk, a szülő-gyermek-óvoda közötti kapcsolat erősítését, és kiemelt fontosságot tulajdonítunk a vallásos nevelésnek. Az apák napja és a víz világnapja erre a szoros kötelékekre, kiváló alkalom volt.

A találkozón több mint száz óvodapedagógus vett részt, valamint a köznevelési intézmények vezetői, lelkivezetői, Türk László oktatásszervezési és Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti főigazgatók (EKIF), dr. Törő András püspöki irodaigazgató, Németh István nyíregyházi káplán atya és dr. Ragány Adrienn, Ajak város polgármestere.

Köszönet és Hála! 

Lélekfelemelő volt!

A szakmai napon a fenntartónk képviseletében Főpásztorunk Palánki Ferenc a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Némethné Székely Julianna EKIF Tanfelügyeleti Főigazgató Asszony, Türk László EKIF Oktatásszervezési Főigazgató Úr, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő intézmények intézményvezetői, és a lelki atyák, a konferencia megbeszélésén vettek részt.

Hálás szívvel köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel, az óvodapedagógusi találkozónkat!

Az ajaki népviseletbe öltözött szalagot tartó óvó nénik, és az óvodás gyerekek, akik verssel köszöntötték, az ünnepségen megjelent kedves vendégeket, a szalag átvágása előtt.

Az ünnepélyes átadón a nemzeti színű szalagot Főpásztorunk Palánki Ferenc a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk - kormánybiztos úr, Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Dr. Ragány Adrienn Ajak város polgármester asszonnya, valamint Dr. Sipkáné Szabó Gyöngyi a BMSK Zrt. gazdasági vezérigazgató helyettese vágták át.

Egy rendkívül bőkezű magánadománynak köszönhetően, gyerekbútorral gyarapodott az intézményünk.

Egy kedves család, Keller István és feleségének Edinának köszönhetően, pályázat útján egy óvodai gyerekbútorral gazdagodott a Kacsa (kis-középső) csoport, a gyermekeink igen nagy örömére. Az adománnyal megörvendeztették és boldoggá tették a Kacsa csoport gyermekeit, Eszter kislányuk csoportját, és az intézményünk dolgozóit is.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde büszkesége Kovács Lili Pillangó nagycsoportos gyermeke, aki a Tavaszi Varázs Rajzverseny címmel meghirdetett versenyen díjazásban részesült, 3. helyezett lett.

Szívből Gratulálunk!

Lilinek a szép helyezéshez, aki megmutatta kreativitását és kézügyességét a rajzversenyen! Ezáltal sikerhez, elismeréshez juttatta önmagát és intézményünket is! Büszkék vagyunk Rá!

Az egészséghét célja az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek egészséges életvitelének, testi és lelki fejlődésének segítése színes programokkal ötvözve! A járványhelyzet miatt az egyhetes egészséghét feldolgozását egy kicsit másképp terveztem meg az előző évektől megszokottnál. Többségében a zöldség – gyümölcskóstolás kap főbb szerepet, ha az egészséges táplálkozásra gondolunk, de én most úgy ötleteltem, hogy a tej lesz a kiindulópont.

„Melegebben süt ma a nap

elmúlt már a hosszú tél.

Minden házon zászlót lenget

a víg márciusi szél.

Magyarország szabadságát

ünnepeljük e napon,

Háromszínű magyar zászló

Azért leng a házakon.”

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk, a bölcsődés és az óvodás gyerekekkel.

 

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekei, dolgozói nevében is szívből köszöntjük!

Szeretettel kívánunk jó egészséget, sok erőt a lelkipásztori szolgálatához!

Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kérjük életére, szolgálatára és munkájára!

Keresztút az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde dolgozóival

Keresztutat végeztünk március 4-én pénteken, a római katolikus templomban, ahol együtt éltük át, együtt elmélkedtünk és közösen jártuk végig Jézus keresztútját, szenvedéseit, Gáspár Mátyás atya vezetésével. A nagyböjt időszakában elcsendesedünk, imádkozunk és végigjárjuk – elmélkedjük Jézus szenvedésének történetét.

Hamvazószerdán, az idén március 2-án a nagyböjt első napján, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda és Bölcsőde gyermekeivel, dolgozóival a római katolikus templomba látogattunk, ahol hamvazkodásban részesültünk. Gáspár Mátyás atya intézményünk lelki vezetője az előző évi megszentelt barka hamujával keresztet rajzolt a homlokunkra, miközben ezt mondta:

„…Trombitaszóval ének száll, éljen az óvodai jelmezbál!”

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda Kacsa /kis-középső/ csoportjába, a gyermekek izgatottan érkeztek a farsang napján! A februári időszakot, a télzáró hónapot már megtöltötte a vígasság és a jókedv. A délelőtt folyamán a gyerekeknek sok örömben, játékban és nagy mulatságban volt részük. Mókáztak, táncoltak, versengtek, az óvó nénik számos ügyességi játékkal színesítették, a gyerekek fergeteges farsangi karneválját.

Az ötletes jelmezek, igazán mesés világba repítették a gyermekeket, ezen a szép farsangi délelőttön, mely minden gyermeknek emlékezetes marad. A csoportban a tetőfokára hágott a hangulat.

Farsangi Karnevál!

Mesébe illő forgatag… – énekelték maskarába bújva az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda Pillangó nagycsoportos gyermekei, a vidám farsangi mulatságon.

A gyerekeknek a farsang napján jelmezes felvonulásban, önfeledt szórakozásban, sok örömben, játékban, táncban, tombolasorsolásban és nagy mulatságban volt részük, melyre az óvodás gyermekeink már hetek óta nagy-nagy izgalommal készültek. Minden nap újabb és újabb ötletekkel rukkoltak elő, minek öltöznek majd fel az óvodai farsangon.

„Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk,

itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!"

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában a farsangi mulatság, a Napocska /középső-nagycsoport/ csoportban folytatódott tovább.

A vidám hangulatú mulatságban a gyerekeknek volt farsangi jelmezes felvonulás, jelmezes bemutatkozás versekkel, tréfás vetélkedők, farsangi játékok és a mulatságok kavalkádja tette színessé, a fergeteges karneváli hangulatot.

"Farsangoljunk gyerekek

Gyorsan, gyorsan kelljetek!

Ugorjatok ki az ágyból,

Víg maskarát vegyetek!

Táncoljunk és mulassunk...,"

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában, a MACI kiscsoportos (Kis II.) gyerekeinek fergeteges farsangi mulatságban volt részük. Volt itt móka-kacagás, limbó és ügyességi játékok, eszem-iszom, dínom-dánom, vigalom illetve az elmaradhatatlan jelmezes felvonulás.

A farsang a vízkereszttől húshagyókedd éjfélig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig tartó időszak elnevezése. Az óvodánk csoportjai közül, a Katica csoport kezdte meg a farsangi mulatságot. A délelőtt folyamán a gyerekeknek jelmezes felvonulásban, sok örömben, játékban, táncban és nagy mulatságban volt részük.

Végre megérkezett a várva várt havazás, az óvodás és a bölcsődés gyermekeink igen nagy örömére!

Előkerültek a csúszkák, a szánkók, és élvezhették a gyerekek a téli sport örömeit. Nevettek, kacagtak, hógolyóztak, örültek, hogy végre leesett a hó.

A betlehemi kisded előtt közösen imádkoztunk, énekeltünk. A betlehemi jászolban fekvő kisdedet kértük, hogy a szeretete ragyogja be a szívünket, és ez a ragyogás másokra is kisugározzon és a béke jelévé váljon az egész világ számára!

Megérkezett a Mikulás, de nem a szokásos módon! A gyerekek az udvaron a Mikulást már izgatottan várták, majd a szirénázó tűzoltókocsiból szállt ki a piros ruhás, nagyszakállú Mikulás. A gyerekek apraja-nagyja versekkel, dalokkal köszöntötték a Mikulást. Az óvó nénik közös énekkel kedveskedtek a gyerekeknek, és a vendégeknek. Az óvodások és a bölcsődések nagy izgalommal bontogatták, a sok-sok ajándékot!

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 300.000 Ft támogatásban részesült az Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány, amelyből egy szakmai napot tartottak.

Máriapócs Nemzeti Kegyhely különös élmény volt gyermekeink számára. A templom udvarán a gyönyörű szép harangjátékot hallgattuk meg, majd a templomban Grunda Dávid atya mesélt a gyerekeknek a könnyező kegyképről és a templomról. Énekeltünk, imádkoztunk közösen, majd megnéztük a kis fatemplomot, melynek különös varázsa volt. A bárka játszótéren önfeledten játszottak, kikapcsolódtak a gyerekek.

A Micimackó csoport gyerekei június 10-én a Nyíregyházi Állatparkba - a Sóstó ZOO-ba látogattak, ahová a szüleik is elkísérték a gyermeküket. Gyönyörű idő volt, így lehetőségük volt arra, hogy bejárják a vadaspark hatalmas területét. Nagyon sok állatot meg tudtak nézni, melyeket ők maguk is megismertek, de sajnos nem jutott idő minden állatra.

Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvoda nagycsoportos gyermekeivel élménydús kirándulásban volt részünk. Első utunk Sárospatakra a Vártemplomhoz – Szent Erzsébet templom- vezetett, ahol szentmisén vettünk részt, melyet Riz Attila atya celebrált, majd ezt követően megnéztük Magyarország egyik leghíresebb várát, a sárospataki Rákóczi-várat, amely hazánk legértékesebb műemlékei közé tartozik. A látogatás során a külső várfalra is ki lehetett menni, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Bodrog partjára és a várépületre.

A Kacsa csoport élménydús kiránduláson vett részt a Nyíregyházi Állatparkban.

A 21 vidám kisgyerek életében először ült buszon, így maga az utazás is kalandokkal kezdődött. Megérkezve a vadasparkba boldogan bontogatták ki hátizsákjukat, hogy a szeretettel csomagolt szendvicsüket elfogyaszthassák. Az állatkertben a gyerekek izgatottan várták, mikor pillanthatják meg az első állatot, megfigyelték az állatok viselkedését is.

Június 11-én tartottuk a Maci nagycsoportos gyermekek ballagási ünnepségét

Elérkezett az idő, amikor a gyerekek elbúcsúztak az óvodától. Nagyon hamar eltelt ez a pár év. Örömmel láttuk, ahogy nőttek, okosodtak, ügyesedtek. Nagy öröm volt látni, ahogyan a gyerekek szivacsként szívták magukba a verseket, mondókákat, énekeket. Az óvoda a második otthonukká vált, mostanra már minden zegzugát jól ismerik. Kívánom, hogy sose feledkezzetek el arról, hogy játszani jó, játszani öröm! A ballagó gyerekeknek szép, örömteli iskolás éveket kívánok!

“Én kicsike vagyok,

Nagyot nem mondhatok.

Szüleim kertjében

Most nyílni akarok.”

Évzáró a Kacsa /Kis-II./ csoportban

Az óvoda legkisebb gyermekei, a kiscsoportos gyerekek intettek búcsút a nevelési évnek június 04-én péntek délután. Sok-sok imával, verssel, énekkel, körjátékkal és egy nagyon szép mese dramatizálásával tették színessé ünnepi műsorukat, az ügyes gyerekek.

“Nagy napra virradtunk ezen a szép napon, Évzárót tartottunk oly nagy volt az izgalom!”

Június 03-án délután 16 órakor a Napocska /Kis-I./ csoportos gyerekek intettek búcsút a nevelési évnek. Sok-sok imával, verssel, énekkel, körjátékkal tették színessé ünnepi műsorukat.

Köszönet és hála Gubikné Virga Margit-Manyi óvó néninek, Korbácsné Rozinka Valéria-Valika óvó néninek és Szeles Csabáné-Judit néninek, az áldozatos munkájukért!

“Elszálltak az ovis évek, sokan a végéhez értek. Nagycsoportos gyereksereg ősszel iskolába mehet.”

Évzáróval és ballagással egybekötött ünnepséget tartottunk május 28-án péntek délután a Katica /nagy II./ csoport gyermekeinek, az óvoda udvarán.

 

A ballagó gyerekeknek szép, örömteli iskolás éveket, az óvodában maradó gyerekeknek sok boldog, vidám napokat kívánunk!

 

" MÁJUS, MÁJUS AZ IDŐ CSODASZÉP NÉZD CSAK NÉZD CSAK FENN AZ ÉG CSUPA KÉK..."

Május 27-én a középső csoportos gyerekek intettek búcsút a nevelési évnek. Sok-sok verssel, énekkel, körjátékkal tették színessé a műsorukat.

Köszönet és hála Kocsis Miklósné-Anci óvónéninek, Kovács Károlyné-Valika óvónéninek, Kovács Ferencné-Erzsike néninek, az áldozatos munkájukért! 

101 évvel ezelőtt, 1920. május 18-án született Szent II. János Pál pápa Karol Jozef Wojtyla intézményünk védőszentje.

Az intézményünk udvarán lévő Szent II. János Pál pápa szobránál, az óvodás és a bölcsődés gyermekek csoportonként egy-egy szál virággal fejezték ki tiszteletüket és hálájukat, védőszentünk szobra előtt.

“Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül, Krisztus veletek van az úton életetek minden napján. Meghívott és kiválasztott benneteket arra, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek. Forduljatok hozzá imádsággal és szeretettel. Kérjétek tőle a bátorságot és az erőt, hogy mindig az Ő szabadságában éljetek. Sétáljatok vele, aki maga az Út, az Igazság és az Élet!”

/Szent II. János Pál pápa/

A madarak és fák napja alkalmából felhívtuk az óvodás és a bölcsődés gyermekeink figyelmét a természet és a környezetünk megismerésére, védelmére. A versek, a mesék és a dalok segítették őket az ismeretszerzésben. A gyermekek nagyon kreatívak voltak a mai napon, gólyafészket és virágzó fákat madarakkal készítettek.

“Üzenem a fáknak és a madaraknak:

– Boldog az én szívem, örülök, hogy vannak!

Mert tudom a sok fa tüdeje a Földnek,

ők a teremtői a tiszta levegőnek...”

/Aranyosi Ervin/

A gyermekek az óvodában és a bölcsődében nagy szeretettel készítették piciny

ajándékaikat az édesanyáknak, nagymamáknak. Szívből jövő köszönetüket, szeretetüket adják át az ajándékkal, a tanult versikékkel, dalokkal.

Az óvoda és a bölcsőde valamennyi dolgozója nevében, az ISTEN áldását kérjük az édesanyákra és a nagymamákra! Óvják, védjék, vigyázzanak az ISTENTŐL kapott ajándékra, legféltettebb kincsükre, a szeretett gyermekükre!

Minden tevékenységben, minden pillanatban a húsvétra hangolódtak….

Nyuszis karkötőt és tojáskoszorút színeztünk, gyönyörködtünk a Manyi óvónéni megálmodta "Mesevilágban". Nyuszit és tojást ragasztottunk, sütit sütöttünk, tojásfát készítettünk, tojást kerestünk az udvaron, hagyományos locsolkodást néztünk a youtube-on és krókusznéző sétán voltunk a jó időben.