Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Mini- Manó csoport

 

Kisgyermeknevelők: Petró- Hasulyó Adrienn (Adrienn néni)

                                 Pólik- Bóka Barbara (Barbara néni)

A Mini- Manó csoportban 2024 februártól 8 gyermeket fogadunk, folyamatosan csatlakoznak új gyerekek és töltődik fel a csoport. Kellemes bölcsődei légkör, gyermek centrikus bánásmód, és változatos programok várják a csoportba érkező gyermekeket. Mozgás, mondóka, ének, vers, mese, alkotótevékenységek, külső világ tevékeny megismerése.

Törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul.

Fontosnak tartjuk a családias, biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtését, hogy a gyerekek jó kedvűen, mosolygósan érkezzenek a bölcsődébe és így felszabadult, nyugodt játékkal tudják eltölteni bölcsődés napjaikat.

Céljaink közt szerepel, hogy olyan környezetet biztosítsunk a gyermekek számára, amelyben önálló tevékenységekkel lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és egyben képességeik fejlesztésére, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek környezetükben.

Bölcsődénkben a gyermekeket olyan környezet veszi körül, amely biztosítja a gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését, szabadon választott játékos tevékenységek, foglalkozások által.