Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Az óvoda bemutatása

Óvodánk 1961-ben épült a település középpontjában. 2016-ban egy pályázat segítségével megtörtént az óvoda felújítása és bővítése, ma már 5 óvodai és 2 bölcsődei csoportban fogadjuk a gyermekeket.

Intézményünk a mai kor követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkezik. 

A 2017/2018-as nevelési évtől egyházi fenntartásúak lettünk. Fenntartónk Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye.

A Római Katolikus Egyház számára is kiemelten fontos az óvoda és bölcsőde. Egyedi jellegét az adja, hogy konkrétan és módszeresen átadja a műveltséget az egész személyiségén keresztül.

Az egyházi óvodában és bölcsődében egy elkötelezett, jól körülhatárolt világkép, világszemlélet szellemében történik a nevelés és gondozás. Nem oktat mást, mint a többi intézmény, csak minősége, szellemisége teszi mássá.

A katolikus óvoda és bölcsőde célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, azzal mindig együttműködve szeretetteljes légkörben, jó példával a hitre való nyitottságot biztosítsa. Feladatunk széppé tenni a napot, lelkesedni a szeretetért, a jó ügyért. Mindenki tehet és adhat egy keveset saját személyiségéből, így lesz a jó szándékunk sikeres. Iránytűként és eligazodási pontként mutatnunk kell az utat, és arra is rá kell világítani, hogy a hagyományokat tisztelve, megőrizve kiemelkedő intézmény lehessünk. Nemcsak azzal hatunk a gyerekekre és családjukra, amit mondunk, hanem azzal, ahogy viselkedünk, ahogyan sugározzuk feléjük belső világunkat. Munkánkat Istenre figyelő készséggel és nyitottsággal végezzük, fejlődő szakmai növekedésünk során tudjuk, hogy velünk az Isten.

Szívvel és lélekkel dolgoznunk, célokért, feladatokért, terveket fogalmazunk meg, és tekintetünket mindig magasabbra emeljük. Szeretve lenni és szeretetet adni a legfontosabb.

Óvodánkban és bölcsődénkben fontos, hogy biztonságban, jól érezhessék magukat a gyerekek, és a szülők érezzék azt, hogy jó itt együtt lenni. Intézményünk nyitott minden család számára, aki elfogadja és tiszteletben tartja az óvoda és bölcsőde célkitűzéseit, nevelési elveit.

Csoportszobáink gyönyörűen kialakítottak. Sokszínű és változatos játékokkal fogadjuk a gyermekeket. Tornaszobánk jól felszerelt, és sok program lebonyolításához biztosít helyet gyermekeinknek. Sószobával is rendelkezünk, amely a felsőlégúti megbetegedések megelőzésére, egészségmegőrzésre is szolgál. Nagy zöldfelületünk, parkosított udvarunk van. A gyermekek „határtalan” kinti játékához sokféle udvari játék áll rendelkezésre. Az árnyékot adó fák, bokrok, cserjék, nyáron át nyíló virágok esztétikai élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Hagyományőrző parkunk, a fedett terasszal szinte egyedülálló a környék óvodái közül.

Helyi nevelési programunk kiemelt területei: hagyományápolás, környezetvédelem, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Óvodai napirendünk kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a szabad játék kerül előtérbe. A kötelező és kötetlen foglalkozások a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, megismerési vágyára épülő játékos tevékenységek. 

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az intézmény valamennyi dolgozója azon fáradozik, hogy minden óvodás és bölcsődés gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó éveket biztosítsunk.
Az óvodai és bölcsődei közösségre a tisztelet, az empátia és az összefogás a jellemző.