Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Katica Kis I. csoport

Óvodapedagógusok:  Turik Istvánné (Ági óvónéni)

                               Rutkainé Rubóczki Tünde (Tünde óvónéni)

Dajka néni:               Iskiné Orosz Brigitta  (Brigi néni)        

 

 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Katica csoport, amely az ajaki óvodában található. A mi kis katicánk 20 pettyet hord a hátán.

Csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. Fontos alapelvünk, hogy olyan közösség alakuljon ki, ahol minden gyermek értékes, fontos egymás elfogadása, fontos, hogy biztosítsuk minden gyermek számára a differenciált egyéni fejlődést. Minden nap a játéktevékenységbe ágyazva, a játéktevékenységből kezdeményezve végezzük kedvelt tevékenységeiket: kézműveskedünk, mesélünk, verset tanulunk, bábozunk; énekelünk, táncolunk, mondókázunk; megismerkedünk az óvoda közeli és távolabbi környezetével, sétálunk, közlekedünk, kirándulunk, és persze mi, felnőttek folyamatosan figyeljük a gyermekek igényeit. A délelőtti időszakban valósul meg a beszélgető kör (a szőnyegen kört alkotva beszélgetünk a gyermekekkel az átélt élményeikről és azokról a témákról, amelyek őket foglalkoztatják). Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, gazdag szerepjátékát, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A szabály és szokásrendszer megfelelő működését hangsúlyozzuk, mely elősegíti, hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki a csoportban. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, fejlődik mozgásuk és alakul helyes én-képük. A szabad játékon keresztül tanulják meg a szimbolikus gondolkodást, melynek a későbbi iskolai tanulásban lesz jelentősége. Gyermekeink az alapvető tevékenységek közben gyakorolják a keresztény hitélethez igazodó viselkedésformát, viselkedéskultúrát: fontosnak tartjuk a szeretet, a bizalom, a türelem, az igazságosság, a szelídség, a szolgálat megismerését, befogadását. Igyekszünk a gyermekek életét hagyományokkal, programokkal, ünnepekkel gazdagítani. Megünnepeljük a születésnapokat, Mikulást, Karácsonyt, Farsangot, Anyák napját, Évzárót.