Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

„Hívogat az iskola

Kapuját kitárja

Kispajtásom gyere hát,

Menjünk iskolába.”

Az iskolából pedagógusok látogattak az óvoda nagycsoportjaiba, a leendő első osztályos gyermekekhez. Ez a nap igazán más volt a Maci és a Katica csoport gyermekeinek.

Nagy volt az izgalom mindenki számára, de még nagyobb volt az öröm a közös játékokban, az egymás megismerésében. A gyerekek megmutatták ügyességüket, rátermettségüket, iskolaérettségüket a tanító néniknek és a vendég pedagógusoknak. A pedagógusok ismerkedtek a leendő első osztályos gyerekekkel a kötetlen és a kötött foglalkozások során.

Köszönetemet és hálámat fejezem ki az óvónéniknek a szakmailag és pedagógiailag kiválóan megvalósított foglalkozásokért!

Köszönöm, a tanító nénik aktív közreműködését a gyerekek tevékenységeiben!

Köszönjük az együttműködést, az elismerő, kedves szavakat az iskola vezetése részéről, Rozinka Mihály intézményvezető úrtól,

Ragány Zsuzsanna intézményvezető-helyettes asszonytól és a kedves tanító néniktől is!

Szeptemberig még sok-sok közös találkozás lesz az óvodásoknak az iskolával. A pozítiv benyomás, a kellemes együtt töltött élmények segítik majd a közös együttműködést.

Takács Károlyné

intézményegység-vezető