Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Az óvoda és a bölcsőde gyermekeivel, dolgozóival görög katolikus vízszentelési szertartáson vettünk részt az iskola aulájában, amelyet Zuró József parókus atya, Gáspár Mátyás plébános atya - intézményünk lelki vezetője - és Galsi János atya végeztek.

Az óvoda és a bölcsőde szentelése során Galsi János atya az újonnan megáldott szenteltvízzel meghintette a csoportszobákat, irodákat és megáldotta a csoportokban lévő gyermekeket, dolgozókat. Szokás szerint a csoportszobák szentelése után az ajtóra fölírta az évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit:

20 + G + M + B + 22. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).

Három eseményre emlékeztet az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus első csodájára a kánai menyegzőn. Vízkereszt hagyományos elnevezése, az epifánia a görög epiphaneia, megjelenés szóból származik, a Szentírásra utal vissza. Vízkeresztkor ünnepeljük a napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését.

“Békesség e háznak, és minden lakójának!”