Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

A 2019-2020-as tanév zárásaként hálaadó szentmisén vett részt az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde diáksága, óvodás gyermekei és dolgozói. A tanévet lezáró szentmisén a hálaadás és a köszönet fontosságáról beszélt nekünk Gáspár Mátyás atya, intézményünk lelki vezetője.

Mátyás atya homíliájában elmondta: hálaadásra késztet minket az év vége, hiszen minden az Istentől van, mi csak alakítgatjuk a dolgokat, de a bölcs ember ezt visszavezeti az eredethez, az Istenhez. A tanév végén a jól végzett munka örömével odaállunk a jó Isten elé és köszönetet mondunk. A hálaadás hitvallás is. A koronavírus veszélyhelyzetben, amikor bezártuk a templomot, internet segítségével sikerült közvetíteni a szentmiséket, vagyis az Isten minden helyzetben ad ajándékot, csak meg kell látnunk. A mai evangélium tanítása is arra irányítja a figyelmünket, hogy nem kell félnünk, a mennyei atya kezében van az életünk, az isteni gondviselést, mint ajándékot megkapjuk minden nap. Jézus, aki nagyon irgalmas és következetes, magas mércét állít elénk. Mátyás atya szívhez szóló szavai segítettek abban, hogy átgondoljuk, összegezzük magunkban a tanév fontos eseményeit, együtt adjunk hálát Istennek az elmúlt tanévért.

Intézményünk minden dolgozója fontosnak tartja, hogy Te Deum szentmisével zárjuk a tanévet. Kérjük Isten áldását, hogy kegyelmével továbbra is kísérjen, vezessen bennünket.

KITÜNTETÉSEK A Tanévzáró Szentmisén.

Az ajaki Római Katolikus Egyházközösség Képviselő testülete, DR. BÉKÉSI SÁNDOR DÍJAT adományozott HOMOKI LÁSZLÓNÉ óvodapedagógusnak és GRUNDA PÉTERNÉ tanárnőnek, elismerésükért az egyházak és az Ajaki Tamási Áron Katolikus Intézmény közötti kapcsolat erősítéséért, a dolgozók és a rájuk bízott gyermekek neveléséért, tanításukért.

Az ajaki Nagyboldogasszony Plébánosa Kitüntetésében, a SZENT MÁRTA DÍJBAN, KOVÁCS FERENCNÉ dajka néni és TAKÁCSNÉ HASULYÓ ERIKA technikai dolgozó részesültek, elismerésükért, a katolikus intézmény zavartalan működéséért, a tanulás és tanítás külső feltételeinek biztosítását végző munkájukért.

A díjazottaknak szívből gratulálunk! Életükre, munkájukra és családjukra, Isten áldását kérjük!