Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

HAMVAZÓSZERDA AZ AJAKI TAMÁSI ÁRON KATOLIKUS ÓVODÁBAN ÉS BÖLCSŐDÉBEN

Elérkezett a nagyböjt időszaka, melynek az első napján, hamvazószerdán a keresztény hívek az előző évi megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!”

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Hamvazószerda a Húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja, ez az időszak alkalmat ad a keresztény hívek számára bűnbánatot gyakorolni és felkészülni, Jézus Krisztus feltámadására.

Óvodánk és Bölcsődénk gyermekei és dolgozói ma délelőtt, Gáspár Mátyás atya intézményünk lelki vezetője és Galsi János atya által a templomban részesültünk, a hamvazkodásban. A Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény nővéreivel együtt közösen imádkoztunk és énekeltünk.